Istorija

Današnji Janošik je u početku bio nastanjen Mađarskim stanovništvom katoličke veroispovesti mesto je dobilo ime Šandor. Nazvana je po grofu Filipu Šandoru, koji je 1810 osnovao naselje za radnike koji su iskopali Alibunar sanitru. 

U 1823 Slovaci dolaze ovde iz Nitranske i Novogradske  župe iz Hajdušice, Padine, Kovačice ... a mađarsko stanovništvo se seli u okolna sela. 

Da bi se stanovništvo slagalo pomagala je crkva, koja je u početku bila pod okriljem crkve u Padini a onda u hajdušici. Kada je 1884, izgrađen hram Božji, crkva je stekla nezavisnost. Svake prve nedelje u oktobru svake godine slavi se "kirvaj" proslava u znak sećanja na posvetu crkve. 

Nekoliko godina pre nego što je izgrađena crkva bila je izgrađena prva škola, koja je pre nego se izgradi hram služila za propovedanje reči Božije. 

U početku, ljudi u ovom području su živeli veoma teško i još teže zaradili na svoj hleb, posebno kada se u selu pojavila kolera, velike poplave, zemljotresi,..itd. nastajala je sve veća beda, koja je trajala je do sredine 20. veka. 

Preciznije, 1952 godine kada je pronađena nafta, selo se u potpunosti menja I ljudi masovno dobjaju posao u naftnoj industriji. 

 • 1947 naselje je preimenovano u Janošik, po slovačkom nacionalnom heroju,  Juraju Janošiku 
 • 1957 uvođenje električne energije 
 • 1958 završetak pruge i veza sa svetom 
 • 1966 asfalt i putne veze sa Beogradom i Vršcom 
 • 1976 izgrađen vodovod 
 • 1980 prvi put je organizovana turistička manifestacija na kanalu, pod nazivom Dani ribara. Održava se i danas i to na seosku slavu. Prva nedelja u oktobru svake godine 
 • 1981 Izgrađen je Dom kulture 
 • 1989 Gasifikacija sela 
 • 1993 nove telefonske centrale 
 • 2005 Izgrađena je kapela
 • 2009 Puštena je u rad kanalizaciona mreža