Kultura

Rad na polju kulture, je počeo davne 1938, kada je prvi učiteljica Marta Vereš počela  da organizuje pozorišne predstave za odrasle. To su bile predstave So nad zlatom i Sveti Sava. 

Tokom 2. Drugog svetskog rata kulturni život stagnira. Posle rata, počinju da se organizuju plesovi nedeljom i praznicima. Slavili su se Dan Republike, 8. marta, 1. maja, nova godina kada su bile organizovane večernje igranke. Godine 1948, meštani Janošika su izgradili salu za igranke, gde su se kasnije održavale i druge manifestacije.

Početkom pedesetih godina prošlog veka, praktikuju se ponovo pozorišne predstave, ali od tada do sada niko na žalost nije nastavio tradiciju. U to vreme, pojavljuju se ljudi zainteresovani za muziku, koji počinju da uče da sviraju na raznim muzičkim nstrumentima, da sredinom pedesetih godina sviraju na raznim igrankama. 

Centar kulturnih zbivanja je veliki Dom Kulture, u kojem se nalazi, sala za bioskop i prostorije mesne zajednice. U domu kulture se još  nalazi šah klub, klub žena, u kafe-bar i disko TNT-a. Najaktivnije organizacije u mestu Janošik su: Slovačka evangelistička crkva i OŠ T.G. Masarik.