Stanovništvo

 Grafik promene broja stanovnika Demografija Etnički sastav 2002.

Godina

Stanovnika

1948.

 1.280

1953.

 1.281

1961.

 1.467

1971.

 1.488

1981.

 1.372

1991.

 1.225

2002.

 1.171

Slovaci

 1.073  91,63%

Srbi

 63  5,38%

Mađari

 7  0,59%

Ukrajinci

 4  0,34%

Jugosloveni

 4  0,34%

Rumuni

 3  0,25%

Makedonci

 3  0,25%

Hrvati

 2  0,17%

Česi

 1  0,08%

nepoznato

 0  0,00%

Broj domaćinstava po popisima od 1948-2002.

Godina popisa

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

Broj domaćinstava

 295  326  387  417  407  379  384