Smeštaj

Hoteli, restorani, spa i velnes centri

Za potrebe gostiju Devojačkog Bunara aktuelni smeštajni i ugostiteljski kapaciteti zadovoljavaju i potražnju i zahteve. Kvalitetni ugostiteljski objekti mogu zadovoljiti potrebe dnevnih turista, dok seoska domaćinstva zasad nemaju praksu prihvata turista.

Hotel ˝Plava dama˝ u privatnom vlasništvu, sa četiri zvezdice za privatni smeštaj, najatraktivniji je objekat na teritoriji opštine Alibunar. Nalazi se na Devojačkom bunaru i raspolaže sa 120 ležajeva, konferencijsko-restoranskim kapacitetom od 500 mesta, sopstvenim bazenom i drugim pratećim sadržajima.

Ugostiteljski objekat ˝Goranski dom˝ je jedan od najstarijih objekata na prostoru Devojačkog bunara. Ranije je bio namenjen druženju lovaca, zatim za pripreme sportista. U neposrednoj blizini nalazi se bazen dimenzija 33m x 16,5m x 2,20m koji koristi toplu termalnu vodu i predstavlja jednu od glavnih atrakcija u letnjem periodu.

Objekat ˝Slikarska kolonija˝ pripada ˝Utvi˝ iz Pančeva, a koriste ga slikari u periodu kada se održava tradicionalna ˝Slikarska kolonija Deliblatski pesak˝. Objekat je u relativno dobro očuvanom stanju i uz manju adaptaciju prikladan je kao dopunski smeštajni kapacitet.

Auto kamp i kamping nalazio se u blizini ˝Goranskog doma˝ i ranije je bio korišćen prirodni plato. Danas je kampovanje zamrlo, a pošto je ova funkcija od značaja za razvoj  turizma pokrenuta je inicijativa da se ponovo taj deo preuredi u auto kamp.

Vikend kuće imaju veliki značaj na prostoru Devojačkog bunara i nalaze se na individualnim posedima. Ima ih oko 1.200 i najviše se koriste vikendom, danima praznika i tokom leta. Vlasnici su stanovnici opštine Alibunar, Pančeva i Beograda, uglavnom više i visoke platežne moći.