Važni telefoni

Hitne službe

Policija: 192
Vatrogasci: 193
Hitna pomoć: 194
 
Javne službe

Elektrovojvodina: 641-222
DJKP Usluga – Ban. Karlovac: 651-230
DJKP Univerzal – Alibunar: 641-333
DJKP Bunar – Vladimirovac: 643-019
DJKP Banatul – Lokve: 646-120
JP Stanogradnja – Alibunar: 641-011
Centar za socijalni rad:  641-167
Srbija gas: 641-227
 
Državne institucije

Opština Alibunar: 641-176
Opštinski sud: 641-205
Opštinski sudija za prekršaje: 641-265
Policijska stanica: 641-024, 641-037
Vatrogasna jedinica: 641-221
 
Saobraćaj

Železnička stanica Alibunar: 641-053
Automoto Savez Srbije: 1987
 
Benzinske pumpe

Lukoil Alibunar: 641-259
Nis Naftagas Ban.Karlovac: 651-208
CarGas Banatski Karlovac: 652-865
 
Zdravstvene ustanove

Dom zdravlja: 641-201
Veterinarska stanica: 652-844
 
Apoteke 

Informacije o lekovima: 011/430-717
Dom zdravlja Alibunar: 641-236
Nedim farm: 642-458
Velona-stil: 651-684
 
 
 
 
 
 
Telefonske usluge

Pozivni broj za opštinu: 013
Pozivni broj za inostranstvo: 99
Pozivni broj za Srbiju: +381
Informacije o tel. brojevima: 988
Pošta: 641-111
Tačno vreme: 195
 
Sportske ustanove

Sportski savez opštine: 641-247
 
Institucije kulture

Kulturni centar Ban. Karlovac: 651-035
Kulturni centar Alibunar: 641-039
Opštinska biblioteka: 651-547
 
Turističke agencije

Turistička organizacija: 641-074
Bakatours Alibunar: 641-108
 
Banke

Privredna Banka Pančevo
- ekspozitura Alibunar: 641-013
- ekspozitura Ban. Karlovac: 651-217
KBC Banka – Ban. Karlovac: 651-500
 
Menjačnice 

Mobkom – Banatski Karlovac: 651-767
Mobkom – Vladimirovac: 063/88-61-853
 
Hoteli i restorani

Plava dama - Devojački bunar: 063/88-17-159
Zlatni bor - Alibunar:
Restoran E-94 - Banatski Karlovac:
Akvaten - Alibunar: 063/538-527; 013/641-162